SE HOTEL FUZHOU WU YI NAN LU

189 Wuyi South Road
Fuzhou
China