KEMPINSKI HOTEL HUIZHOU CHINA

2 Yunshan West Road
Huizhou
China