Hotel Nihonbashi Villa

2-2-1 Nihonbashi Bakurocho, Chuo-ku
Tokyo
Japan