White Peach Hotel

113/8 Karon Road
Phuket
Thailand