City Hotel Krefeld

Philadelphiastrasse 63-65
Krefeld
Germany