Hotel Jayaram

No. 90, Kamraj Salai
Pondicherry
India