Hotel Arya Palace

126/B, Ashok Nagar
Bhubaneshwar
India