XIANGMEI INTERNATIONAL HOTEL

588 Xinhua Road
Wuxi
China