Super 8 Chengdu Wen Shu Fang

4 3 Section Peoples Middle Rd
Chengdu
China