Hotel Jaipur Greens

Muhana Mandi Road,Jaisinghpura
Jaipur
India