The Astor Hotel Tianjin

33 Taier Zhuang Road
Tianjin
China