SUPER 8 HOTEL BEIJING SHUNYI

12 Xingju St Tianzhu Village
Beijing
China