IBIS SHANGHAI XUJIAHUI

No 80 East Zhongshan Road
SHANGHAI
China