Tea Boutique Hotel

124 Shuguang Road
Hangzhou
China