SANYU BUSINESS HOTEL DOWNTOWN

23 Sanyu Road
Guangzhou
China