Yingbin Hotel

No 603 Jiefang Bei Road
Guangzhou
China