APA Hotel Kyotoeki-Horikawadori

1 Aburanokoji-cho, Shiokoji-nishi,
Kyoto
Japan