APA Hotel Tokyo-Shiomi-Ekimae

2-8-6 Shiomi
Tokyo
Japan