Hotel New Hankyu Kyoto

In front of Kyoto station shiokoji-dori
Kyoto
Japan