Shin Shih Hotel

8 Min Sheng West Road
Taipei
Taiwan