HUNDRED STAY Tokyo Shinjuku

2-27-7 Hyakunincho, Shinjuku-ku
Tokyo
Japan