CHEERFUL BUSINESS HOTEL

No 888 Qifu Road
Guangzhou
China