Super Hotel Ueno-Okachimachi

5-23-12 Ueno, Taitou-ku
Tokyo
Japan