Dormy Inn Nagoya

1-11-8 Meieki, Minami, Nakamura-ku
Nagoya
Japan