LAKE ABASHIRI TSURUGA RESORT

159 Yobito
Abashiri
Japan