SUPER 8 HOTEL SHANGHAI YI XIAN

1958 Yixian Road
Shanghai
China