SHIKOTSUKO TSURUGA RESORT SPA

Shikotsuko Onsen
Chitose
Japan