SUPER 8 HOTEL XIAMEN TONGAN CH

185 Huan Cheng South Road
Xiamen
China