Royal Garden Inn

33 Tongguiqiao Shantang Street
Suzhou
China