PACO BUSINESS HOTEL BAIYUN ROAD

22 Baiyun Road
Guangzhou
China