YUN SHAN GRAND HOTEL

No.8 NORTH YUNHE STREET
Guangzhou
China