YIZHUJIAYUAN EXPRESS HOTEL CAPI

5 Tian Zhu Xingfu Street
Beijing
China