MAN WAH HOTEL

Xintang District houjie Town
Dongguan
China