Bali Villa Ubud

Br. Padapdapan, Jl.Ke-cagaan, Pejeng
Ubud
Indonesia