TIAN LAI HOTEL LUXURY

No 7 Jinkai Avenue
Chongqing
China