PEAK HOTEL

77 Zashchitnikov Kavkaza
Sochi
Russian Federation