Hotel Rex

65, 1-ga, Hoehyun-Dong, Joong-gu
Seoul
Korea, Republic Of