Flowering House Hostel

23 Huageng Hutong Jiaodaokou, Dongcheng
Beijing
China