S8 Hotel Lanzhou Yong Chang Lu

No 37 Baido Road
China