Hotel Hermes

Nikolaou Plastira 1
Rhodes Town
Greece