The Album Loft

129/6-11 Nanai Road
Kathu
Thailand