Sheraton Hiroshima Hotel

12-1 Wakakusa-cho
Hiroshima
Japan