Dormy Inn Umeda Higashi

3-5-35, Nishitenma, Kita-ku
Osaka
Japan