Nishishinjuku Hotel

7-14-14, Nishishinjuku, Shinjuku-ku
Tokyo
Japan