Guangzhou Yuwa Hotel

66 Yueken Road, Tianhe District
Guangzhou
China