BUDGET INN SANTA CRUZ

110 San Lorenzo Boulevard
Santa Cruz
California
United States