Element Miami International Airport

3525 NW 25th Street
Miami
Florida
United States