GLORIA GARDEN RESORT

19 Zhengyangguan Road
Qingdao
China