DA CHENG SHANSHUI HOTEL

Dayong West Road
Zhangjiajie
China