Hotel Hokke Club Kyoto

KuKyoto-eki Karasuma Chuo-guchi Shomen
Kyoto
Japan